PRODEJ ŘEZIVA

Prodej sušeného řeziva:
dub (prkna 30mm, fošny 50mm, délky 2-4m)
Více informací zde

Provozní doba prodej řeziva:

Pondělí - Pátek
06:00 - 11:00 | 12:00 - 14:00

Mimo provozní dobu po telefonické dohodě, tel.: 556 759 385


VALNÁ HROMADA 31.5.2019
DOKUMENTY

SLUŽBY

Provozování skládky S-OO3: (Po–Pá 6:00-15:15 hod)

 • Celková kapacita skládky po rozšíření: 1.260.000 m3
 • Zaplněnost skládky: ke dni 30.6.2012 uskládkováno cca 1.300.000 tun
 • Životnost skládky: do r. 2024

Provozování zařízení k úpravě BRO: (Po–Pá 6:00-15:15 hod)

 • Kapacita zařízení: 10.000 tun zpracovaných biologicky rozložitelných odpadů za rok
 • Příjem odpadů do zařízení: duben-listopad
 • Svoz BRO z obcí: duben–listopad
 • Četnost svozu: 1x–2x týdně, 2 svozová vozidla

1.5.2007 - zahájen zkušební provoz sběru a svozu BRO
31.12.2007 - do systému zapojeno 23 obcí, rozmístěno 109 ks kontejnerů
31.12.2008 - do systému zapojeno 39 obcí, rozmístěno 503 ks kontejnerů
31.12.2009 - do systému zapojeno 39 obcí, rozmístěno 628 ks kontejnerů
31.12.2010 - do systému zapojeno 39 obcí, rozmístěno 668 ks kontejnerů
31.12.2011 - do systému zapojeno 40 obcí, rozmístěno 712 ks kontejnerů

Výroba el. energie a tepla

Skládkový plyn vzniká v nitru skládky z biomasy. Od r. 2004 se plyn odčerpává a zužitkovává. Skládkový plyn se využívá jako pohon kogeneračních jednotek. Výstupem z kogenerační jednotky je elektřina a teplo. K tomuto záměru byla využita výhradně technologie české firmy. Zařízení je plně automatizované a spolehlivé. V listopadu roku 2007 byla nainstalována druhá kogenerační jednotka. Společnost tak nepřetržitě dodává do sítě ČEZ 260-300 kW/h a navíc využívá i teplo pro vytápění vlastní budovy, garáží,dvou bytů a sušárny řeziva.

Sušení řeziva:

 • 06/2009 zahájení zkušebního provozu sušení řeziva
 • teplovzdušná sušárna řeziva, kapacita 32 m3
 • suší se především tento druh řeziva: dub
 • 03/2010 zahájení zkušebního provozu druhé sušárny o kapacitě 26 m3

Pronájem bytových a nebytových prostor:

 • celkem v pronájmu 2 byty