[ INFO] Můžete přejít na fotografie z rekultivace >FOTOGRAFIE Z REKULTIVACE SKLÁDKY

V roce 2022 byl zahájen projekt rekultivace části otevřené plochy II. etapy skládky, ukončení prací je naplánováno na konec roku 2023.

Předmětem této stavby je provedení technické a biologické rekultivace skládky, která bude realizována na koruně a svazích skládkového tělesa po dosažení projektované kóty ukládaných odpadů. Skládka je navržena jako nadúrovňová, částečně zahloubená, svahy skládky jsou navrženy ve sklonu 1:2,5. Povrch skládky bude po rekultivaci zatravněn. Při této akci bude rekultivována skládka o celkové ploše cca 12.000 m2.

Proč se rekultivuje pouze část II. etapy?

II. etapa byla rekultivována již dvakrát a to v letech 2012 a 2018-2019. K projektu rekultivace se tentokrát přistoupilo především kvůli hospodárnému využití přebytečné zeminy z výkopů výstavby III. etapy skládky, která je realizována od září 2022. Zemina bude přemístěno z výkopů nové etapy na svahy stávající skládky jako dorovnávací vrstva, podorniční vrstva a bioaktivní vrstva pro zatravnění. Celkem bude na rekultivovanou plochu využito 20.000 m3 zeminy.