[ ZPĚT ] Můžete se vrátit ZPĚT na >PŘEHLED SLUŽEB

Skládka S-OO3

  • Jedná se o skládku skupiny S-OO3 k ukládání ostatních odpadů
  • Celková projektovaná kapacita skládky je 1 437 730 m3
  • Zaplněnost skládky k 2020 je 90 %
  • Životnost skládky do r. 2024
  • V roce 2020 byla provedena kolaudace stavby „Rekultivace skládky Životice u Nového Jičína – 1. etapa, 4. část a 2. etapa, 2. část“.
[ ! ] Všechny dokumenty naleznete v sekci > Ke stažení
[ ! ] Provozní doba: Po–Pá 6:00 – 14:30 hod.
Kontakt – dispečerka příjmu odpadů
Jméno a příjmeníTelefon
Radmila Petrášová555 222 964

Využití obnovitelných zdrojů

Na skládce dochází k výrobě elektrické energie a tepla. Skládkový plyn vzniká v nitru skládky z biomasy a je využíván jako pohon kogeneračních jednotek. Výstupem z kogenerační jednotky je elektřina a teplo. Od roku 2005 byla ve zkušebním provozu 1. kogenerační jednotka, která produkuje skládkový plyn o koncentraci metanu (CH4) 55 %. Druhá kogenerační jednotka byla instalována a zprovozněna v roce 2007. Teplo je využito pro vytápění správní budovy, garáží včetně bytů a přebytek tepla je využit v  sušárně dřeva. V současné době jsou provozovány tří sušící komory, které byly zpuštěny v roce 2009, 2010 a 2015. Provozováním kogeneračních jednotek je zabráněno volnému úniku metanu do ovzduší.